Browsing Tag

ৰাণী

ৰাণীত হাতীৰ আক্ৰমণত ঘৰ বিধ্বস্ত

ৰক্ষা পৰিল মাতৃসহ দুটি শিশুৰ জীৱন ৰাণী : পশ্চিম গুৱাহাটীৰ অসম - মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাণী (Rani) অঞ্চলত খেতি পথাৰ সমূহত বিগত প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ । সন্ধিয়া আন্ধাৰ নামি অহাৰ পাছতেই মেঘালয় সীমান্তৰ পাহাৰৰ পৰা