True and Honest
Browsing Tag

গুৱাহাটীত হাতীৰ আক্ৰমন

গুৱাহাটীত খেদি খেদি আক্ৰমণৰ চেষ্টা বন্যহস্তীৰ

গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ বন্য হস্তীৰ আতংক । সাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত আমছিং যোৰাবাটত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ । নাৰেংগীৰ পৰা আমছিং যোৰাবাটলৈ যোৱা এখন গাড়ীখনক খেদি খেদি আক্ৰমণ চেষ্টা বন্য হস্তীৰ । তীব্ৰ বেগেৰে গাড়ী চলাই প্ৰাণ ৰক্ষা গাড়ীখনৰ